top of page

Natural Strength – trænings fokus

Providing Everything You Need

Fitnesstræning

Mobilitet er bevægelsesevne og er nødvendig uanset , hvad og hvorfor man træner. Mobilitet er også en forudsætning for et langt og godt liv, som de fleste af os forstår det. 

At være mobil betyder at have evnen til at bevæge sig frit og uhæmmet. Mobilitet er betinget af 3  bevægelseselementer:

  • ​Fleksibilitet 

  • Stabilitet

  • Styrke

Fleksibilitet ​ er din bevægelsesrækkevidde. Dvs. amplituden og udsving, som dine led og muskler kan bevæge sig med. Fleksibilitet øges ved øvelser, der indeholder dynamiske strækkeelementer og sigter mod udvidelsen af dit bevægelsspektrum. 

Stabilitet er den evne, som dine muskler og led gør brug af til at opretholde den ønskelige kropsposition eller -bevægelse.

Styrke, i konteksten af mobilitet, er ikke  evnen til at løfte noget tungt, men musklernes kapacitet til at stabilisere kroppen i ydre positioner. 

Mobilitet
AEnB2Ur-OPu_WIW3KAioaWPRKEkoSmu7r7tgeRDOOZRYmJ6rs-HtstNsxdKzmNdSYlkxzMVMMGpdfYSm8e75EkZ2Nk

Udholdenhed er kroppens evne til at opretholde ydeintensitet over længere tid. 

Udholdenhedstræning hjælper med at forbedre kardiovaskulær kondition, muskeludholdenhed og energiniveauerne. Intervaltræning er blandt de mest effektive måde at øge udholdenhed. 

AEnB2Ur-OPu_WIW3KAioaWPRKEkoSmu7r7tgeRDOOZRYmJ6rs-HtstNsxdKzmNdSYlkxzMVMMGpdfYSm8e75EkZ2Nk
Udholdenhed
Yoga Class

Koordination er vigtig ikke kun for at optimere bevægelsesmønstre. Den er også vigtig for opretholdelse af kognitive funktioner og mental sundhed. At koordinere kropsbevægelse af en vis kompleksitet kræver komplekse neurale processer, der udfordrer og stimulerer hjernen. Når vi udfører koordinerede bevægelser, aktiveres flere områder i hjernen samtidigt. Dette har en positiv indvirkning på opmærksomhed, koncentration, hukommelse og problemløsningsevne. 

Koordination
Gruppe træning session

Balance er kroppens evne til at opretholde en stabil og kontrolleret position under bevægelse eller stillestående. Det indebærer en kompleks interaktion mellem det vestibulære system, synet og proprioception (kropsbevidsthed om muskelsammentrækning og ledposition). Balance er afgørende for kropskontrol, stabilitet og koordination. 

Styrke i bred forstand er evnen til at modstå udfordringer, at overvinde ubehag og smerte og at opretholde mental robusthed i processen. I snævre forstand, er styrken musklernes evne til at producere kraft under modstand. Når vi engagerer os i en udfordrende fysisk aktivitet, uanset, om den indebærer tunge vægte eller blot udfordrende bevægelsesmønstre, træner vi også styrke

Løft Barbell
Spring på boks

Hurtighed refererer til hastighed, som bevægelsen eller aktiviteten bliver udført med. Det er fx hurtigt løb, sprint, hop eller andre former for eksplosiv bevægelse. 

Balance
Styrke
Hurtighed
bottom of page